White paper “Learning from CIRCO”

CIRCO is a program of TKI CLICKNL and aims to contribute to the transition to a circular economy. Together with many partners, CIRCO mobilizes large numbers of companies and designers. They are empowered to engage in circular entrepreneurship and collaboration through the application of circular design. The program is part of the National Circular Economy […]

Whitepaper “Leren van CIRCO”

CIRCO is een programma van TKI CLICKNL en heeft als doel om bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie. Samen met vele partners mobiliseert CIRCO grote aantallen bedrijven en ontwerpers. Zij worden ’empowered’ om circulair te gaan ondernemen en samenwerken, door de toepassing van circular design. Het programma  is onderdeel van het […]

Watertoren Heuveloord
(7e verd. / WT7)
Heuveloord 25J
3523 CK UTRECHT