Deze tijd vraagt om
systeeminnovatie

Klimaatontwrichting, biodiversiteitsverlies, grondstoffenschaarste. Het loopt nu snel spaak. Wat wij deze decennia doen, bepaalt de toekomst van deze planeet en van onze kinderen. Maar hoe vertalen we deze grote vraagstukken naar concrete actie?

Ik geloof in een ontwerpende aanpak, die systems thinking en design thinking combineert met organiserend vermogen. Projecten en programma’s die mensen inspireren en mobiliseren. Door verbeelding, verruiming van denkkaders én handelingsperspectief. Samen bottom-up bouwen aan innovatie van het systeem.

Doe je mee?

– Jeroen Hinfelaar –

Urgente systemische vragen

Klimaatontwrichting en de andere grote vraagstukken zijn complex en systemisch van aard. Ze komen voort uit de manier waarop we onze maatschappij hebben ingericht. Uit de structuren, regels en onderliggende overtuigingen, waarvan we dachten dat deze de beste zijn. Het is tijd om onze systemen én onszelf te her-zien. Weer als onderdeel van ecosysteem Aarde. Het is tijd voor actie.

We moeten razendsnel met
systeemtransformaties aan de gang. Ofwel: hoe richten we
onze samenleving in?

Heleen de Coninck, klimaatwetenschapper in interview met
Duurzaamheid.nl, 11 mei 2023

De Groene Oversteek

Maar waar willen we naartoe? Wie verbeeldt die toekomst waarnaar we gaan verlangen? En hoe komen we daar? Eén ding staat wel vast: Nederland zal Groener moeten worden. Maar hoe wordt ons land 100% circulair? Hoe kan landbouw in onze provincie de natuur verrijken? Hoe wordt onze gemeente energie-neutraal? Hoe delen we spullen in elke wijk? Durven we wel over te steken naar deze groene toekomst? Hoe maken we deze Groene Oversteek aantrekkelijk en haalbaar voor iedereen?

Systeeminnovatie

We kunnen niet alles in één dag veranderen, en niemand kan dit alleen. Maar we kunnen wel vandaag beginnen. En als we slim samenwerken, blijkt veel mogelijk. Bedrijven, overheden, kennisinstellingen, inwoners. Op elke schaal, bottom-up, van klein naar groot. Van wijk tot werelddeel, van weiland tot wildernis. Samen werken aan systeeminnovatie.

Laten we
samenwerken
aan een florerend,
groen en circulair Nederland.

Watertoren Heuveloord
(7e verd. / WT7)
Heuveloord 25J
3523 CK UTRECHT